Certyfikacja GDP i przewóz farmaceutyków

W 2021 roku uzyskaliśmy Certyfikat GDP, potwierdzający zgodność funkcjonowania naszej firmy z Dobrą Praktykę Dystrybucyjną (Good Distribution Practice). Pozytywna certyfikacja upoważnia nas do przewozu farmaceutyków na terenie krajów Unii Europejskiej.

Przygotowaliśmy nasz Transport Międzynarodowy do nowych wymagań, zgodnie z wytycznymi: Prawa Farmaceutycznego oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r.

Za nami m.in. mapowanie tj. poznanie realnego rozkładu temperatur w części załadunkowej, co daje gwarancję spełnienia wymagań co do przewozu leków w kontrolowanej temperaturze.

Tylko certyfikowani, czyli w 100% wiarygodni przewoźnicy, mogą
zagwarantować bezpieczeństwo w obrocie produktami leczniczymi.

Zapraszamy do współpracy.