W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI KONTAKTOWYCH

WYBIERZ DYWIZJE

LUB PRZEJDŹ NIŻEJ

Siedziba GłównaZarządSekretariatDział Rozwoju i InwestycjiDział LogistykiDział KsięgowościDział KadrDział PrawnyDział MarketinguDział ITDział KontrolinguDział Jakości

Bury Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 38c
20-234 Lublin

NIP: 946-22-31-885
REGON: 431203459

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000182630

SEKRETARIAT
tel: +48 81 469 77 55

e-mail: info@bury.pl
zgłaszanie reklamacji: opinie@bury.pl


Członkowie Zarządu


Jacek Bury

Prezes Zarządu

Bogdan Bury

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Habrzyk

Dyrektor Zarządzający


Sekretariat


Anna Giżyńska

Asystentka Prezesa


Dział Rozwoju i Inwestycji


Dariusz Dolecki

Dyrektor ds. Administracji i Zarządzania Jakością

Tomasz Koroluk

Kierownik Projektu


Dział Logistyki


Robert Rak

Dyrektor Logistyki

Andrzej Marcinek

Kierownik ds. Transportu

Jarosław Michałkiewicz

Kierownik Magazynu 

Sylwia Pitucha

Kierownik Zmiany Konstruktorów

Wojciech Pawlak

Kierownik Zmiany Konstruktorów

Witold Rozwałka

Kierownik Zmiany Konstruktorów

Paweł Kania

Kierownik Zmiany Konstruktorów


Dział Księgowości

Magazynowo – Obrotowej


ul. Mełgiewska 38c
20-234 Lublin, Polska
tel: +48 81 446 60 44


Joanna Janicka

Kierownik Działu Księgowości Magazynowo – Towarowej

Anna Kuśpit

Księgowa

Agnieszka Lorencowicz

Księgowa

Agnieszka Górska

Księgowa

Monika Zyśko

Księgowa

Dział Księgowości

Kosztowej


ul. Konstruktorów 13
20-209 Lublin, Polska
tel: +48 81 469 77 57


Jolanta Fryszkowska

Główna Księgowa

Ewa Sampolska

Księgowa

Dorota Niedźwiedź

Księgowa

Aleksandra Chojnacka

Księgowa

Izabela Furgał

Kierownik ds. Windykacji i Należności

Katarzyna Żelazo

Specjalista ds. Windykacji i Należności

Elżbieta Kiszczak

Księgowa

Renata Kęsik-Tatarczak

Księgowa

Iwona Kostur

KsięgowaDział Kadr


Agnieszka Nobis

Dyrektor ds. Personalnych

Elżbieta Włodarczyk

Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac

Aleksandra Suseł

Specjalista ds. Kadr i Rozliczeń


Dział Prawny


Anna Sidor-Morawa

Radca Prawny


Dział Marketingu


Maria Maj

Kierownik ds. Marketingu


Dział IT


Grzegorz Holik

Dyrektor Działu IT

Serhii Stets

Informatyk

Jakub Łos

Junior Project Manager

Przemysław Rara

Administrator Systemów IT


Dział Kontrolingu


Magdalena Jaskowiak

Kontroler Finansowy

Anna Piskorska

Specjalista ds. Kontrolingu

Monika Żak

Specjalista ds. Kontrolingu

Paweł Pawlik

Specjalista ds. Kontrolingu


Dział Jakości


Dariusz Dolecki

Dyrektor ds. Administracji i Zarządzania Jakością

Szymon Minorowski

Kierownik Kontroli Jakości

Joanna Nizioł

Kierownik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością i Ochrony ŚrodowiskaW CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI KONTAKTOWYCH

WYBIERZ DYWIZJE